Meetingpoint voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV)

NatuurlijkTomaat.nl is er trots op een functioneel centrum te zijn voor bedrijven, docenten, studenten en consumenten.

In dit filmpje zie je hoe studenten van het Prinsentuin College de geleerde theorie op ons bedrijf in de praktijk kunnen brengen. Ze zien hoe in beroepssituaties kennis wordt overgedragen, duurzaam wordt geteeld en hoe innovaties worden doorgevoerd. Ze ervaren in de praktijk wat erbij komt kijken om op een biologische manier tomaten en komkommers te telen.

Zo helpt Natuurlijktomaat.nl investeren in een nieuwe generatie telers! Hierbij de CIV MP Breda film.

CIV Meetingpoint Breda on Vimeo